Chevrolet Aveo r.v. 2009 79 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2011 247 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2010 153 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2013 359 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2011 200 000,- Kč