Chevrolet Malibu r.v. 2012 300 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2012 200 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2012 202 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2009 129 900,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2013 179 000,- Kč