Chevrolet Orlando r.v. 2014 300 000,- Kč Chevrolet Aveo r.v. 2010 86 000,- Kč Chevrolet Aveo r.v. 2008 85 000,- Kč Chevrolet Aveo r.v. 2009 80 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2011 239 900,- Kč