Chevrolet Cruze r.v. 2009 156 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2012 186 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2013 189 999,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2012 375 100,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2011 239 580,- Kč