Chevrolet Aveo r.v. 2010 75 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2011 182 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2007 152 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2006 150 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2009 133 000,- Kč