Chevrolet Orlando r.v. 2013 234 000,- Kč Chevrolet Aveo r.v. 2011 84 000,- Kč Chevrolet Aveo r.v. 2007 64 900,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2010 199 900,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2010 199 900,- Kč