Chevrolet Camaro r.v. 2010 630 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2013 238 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2013 194 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2007 109 900,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2013 260 000,- Kč