Fiat Bravo r.v. 2009 110 000,- Kč Fiat Punto r.v. 2005 68 000,- Kč Fiat Panda r.v. 2010 86 000,- Kč Fiat Punto r.v. 2011 140 000,- Kč Fiat Punto r.v. 2012 120 000,- Kč