Fiat Barchetta r.v. 1996 97000,- K Fiat Grande Punto r.v. 2008 60000,- K Fiat Dobl r.v. 2014 188800,- K Fiat Croma r.v. 2006 64800,- K Fiat Sedici r.v. 2011 164900,- K