Suzuki SX4 r.v. 2009 149 500,- Kč Suzuki Swift r.v. 2014 189 900,- Kč Suzuki Grand Vitara r.v. 2013 239 900,- Kč Suzuki SX4 r.v. 2010 99 900,- Kč Suzuki Grand Vitara r.v. 2009 219 900,- Kč