Chevrolet Orlando r.v. 2011 179 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2012 220 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2014 180 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2012 240 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2014 159 000,- Kč