Chevrolet Camaro r.v. 2013 899 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2007 99 900,- Kč Chevrolet Suburban r.v. 2006 699 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2012 213 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2013 213 000,- Kč