Chevrolet Evanda r.v. 2005 60 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2011 255 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2014 269 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2007 140 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2012 213 000,- Kč