Chevrolet Captiva r.v. 2007 132 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2012 206 000,- Kč Chevrolet Captiva r.v. 2012 281 000,- Kč Chevrolet Cruze r.v. 2010 132 000,- Kč Chevrolet Orlando r.v. 2012 206 000,- Kč