Hyundai Elantra r.v. 2012 190 000,- Kč Hyundai Elantra r.v. 2014 220 000,- Kč Hyundai Elantra r.v. 2006 59 000,- Kč Hyundai Elantra r.v. 2006 53 000,- Kč Hyundai i20 r.v. 2014 180 000,- Kč